FANDOM


Anglia- Państwo leżące na wyspach brytyjskich.

Historia Edytuj

Od roku 1016 Anglia była zależna od Danii ale w roku 1066 doszło do inwazji Normanów na których czele stał Wilhelm zdobywca. Jego zwycięstwo w bitwie pod Hastings doprowadziło do zrzucenia Anglosasów ze szczytu drabiny społecznej i zastąpienia ich Normanami. Gdy ci z biegiem czasu utracili swe ziemie na kontynencie, ich dynastia królewska i arystokracja nabrały angielskiego charakteru.

Pod koniec XI wieku całkowicie podbili Mercję.

Aby wzmocnić władzę królewską, Wilhelm Zdobywca obsadził istniejące jednostki terytorialne, zwane hrabstwami, zaufanymi urzędnikami (szeryfami), którzy zbierali podatki oraz sprawowali sądy. Jednocześnie zobowiązał wszystkich rycerzy do wierności wobec króla.

W połowie XII wieku władzę tam przejęli Plantagenci. Doprowadziło to do powstania imperium andegaweńskiego które jednak po wojnach z Francją straciło połowę ziem na kontynencie.

Mercyjczycy mieli coraz mniejszą autonomię i byli silnie Anglikanizowani. Utworzyła się frakcja chcąca się uniezależnić, miała nawet pretendenta z rodu Chestereńskich mającego roszczenia do tych ziem. Aby uspokoić ludność Mercji, urodzony na tej ziemi Henryk Chestereński(ten wspierany przez buntowników) otrzymał tytuł księcia Mercji w roku 1235.Mercja została lennem Anglii

Tak samo stało się w podbitej wkrótce po tym Walii gdzie władzę przejął następca tronu Anglii Edward II. Wkrótce jednak gdy Edward II przejął tron Anglia stała się wyższym partnerem unii personalnej z Walią

Edytuj