FANDOM


Bizancjum- Greckie Państwo na półwyspie Bałkańskim i Azji Mniejszej. Stolicą Bizancjum był Konstantynopol.

Historia Edytuj

Przed alternatywną historią Edytuj

Powstało na skutek podziału cesarstwa Rzymskiego. Było jego wschodnią częścią.

W alternatywnej historii jest mało zmian w Bizancjum do XII wieku(jedyną większą zmianą było panowanie Attyckich )

IX-XI wiek Edytuj

Bizancjum prowadziło chrystianizację na Rusi i na ziemiach Lędzian. W tych czasach w Bizancjum rządziła dynastia Macedońska. W roku 1003 zmarł ostatni członek tej dynastii i władzę przejęli Attyccy. Za ich panowania Ateny stały się bardzo ważnym miastem jednakże stolicą wciąż był Konstantynopol.

W roku 1054 cesarstwo doprowadziło do schizmy wschodniej.

W latach 1050-1070 cesarstwo straciło swoje posiadłości we Włoszech.

W roku 1081 władzę przejęli Kommenowie.

Azję mniejszą natomiast opanowali Seldżucy. Wkrótce jednak upadli i Bizancjum odzyskało większość straconych ziem.

XII wiek Edytuj

W roku 1199 Bizancjum straciło wasala i wkrótce, po IV wyprawie krzyżowej podzieliło się na kilka mniejszych państw. Konstantynopol posiadało katolickie Cesarstwo Łacińskie

W tym czasie Arabowie najeżdżali Grecję południową i południe Azji Mniejszej. Toczyły się tam potem liczne wojny chrześcijańsko-muzułmańskie.

XIII wiek Edytuj

W roku 1261 Cesarstwo Nicejskie, najsilniejsze państwo powstałe po upadku ponownie zjednoczyło ziemie cesarstwa Bizantyjskiego. Władca Cesarstwa Nicejskiego, Michała VIII Paleologa który w tym samym roku zdobył władzę nad Niceą ogłosił się Cesarzem Bizancjum. Państwo to odzyskało część ziem Greckich.

XIV wiek Edytuj

W Konstantynopolu widać było pozostałości po władzy Katolików, sytuacja tam była bardzo niestabilna. Ludzie byli niechętni prawosławiu więc w roku 1300 Konstantyn XI przeniósł stolicę do prawosławnej Nicei. Jednakże w związku z najazdami Turków i Arabów już w roku 1310 przeniósł stolicę do już prawosławnych Saloników. W roku 1330 państwo zostało zaatakowane przez Zakon Epirski (Zakon Najświętszej Marii Panny). Straciło wtedy Attykę. W roku 1350 stolicę przeniesiono do Konstantynopola.

Cesarstwo było atakowane z dwóch stron od wschodu przez Turków i Arabów a od zachodu przez Zakon Epirski. W roku 1390 Bizancjum straciło wszystkie ziemie prócz Konstantynopola. Jednakże Cesarstwu z Epirem pomógł rywalizujący z tym zakonem Zakon Pomorski i buntownicy Tesalijscy. Państwo Odbiło Tesalię, Epir, Attykę a Zakon Pomorski odzyskał zagarniętą przez Zakon Epirski część Peloponezu.