FANDOM


Danelaw- Królestwo Duńczyków istniejące w IX i X wieku.

Na początku swojego istnienia Danelaw całkowicie podbił Wessex.

Około roku 890 Danelaw zajął Walię.

W roku 900 była wojna między Danelawem a Mercją przez co państwo straciło Walię i Kornwalię.

Już w roku 950 najeźdźcy z asymilowali się z anglosasami i utworzyli królestwo Anglii podległej imperium Duńskiemu do roku 1066.