FANDOM


Królestwo Polski
PiastowiePolska
Herb Polski Piastowskiej
Stolica Gniezno( do 1041)

Kraków( 1041-1169) Gdańsk(1169-1070)

Język Polski
Dynastia Piastowie
Data powstania X wiek ( jako królestwo 1020 r.)
Pokój Łęczycki (Data upadku) 1199 rok
Religia Katolicyzm
Pierwszy Chrzest Polski 966 r.
Polska- Historyczne, Polskie, chrześcijańskie państwo w europie środkowej. Istniało od X wieku do roku 1199
PiastowiePolska

Herb Polski Piastowskiej

Historia Edytuj

Lata 860-1000 Edytuj

Wydarzeniem, które stanowiło pierwszy krok na drodze ku powstaniu państwa polskiego, było objęcie władzy nad plemieniem Polan przez ród Piastów. Nastąpiło to w nieznanych okolicznościach i czasie, najprawdopodobniej jednak w drugiej połowie IX wieku. Główny ośrodek państwa Polan stanowiło Gniezno.

W roku 966 książe Mieszko I przyjął chrzest. Uznaje się to za początek państwa Polskiego.

W roku 980 rozpoczął się bunt brata Mieszka, Siemowita II Bratobójcy który zamordował Mieszka i jego dzieci, przejął władzę i wrócił do religii słowiańskiej.

W roku 990 podczas buntów w Niemczech wsparł buntowników połabskich i pretendenta do tronu cesarstwa, księcia Bawarii Henryka II von Salzburga.

Buntownicy wygrali, dzięki czemu Polska dostała jako lenno większość ziem Połabian i sojusznika w postaci Henryka.

W roku 992, Siemowit chcąc zachować sojusz przyjął chrzest a syna wysłał na dwór Niemiecki.

XI wiek Edytuj

Po śmierci Siemowita w roku 1010 władzę po nim przejął jego syn, Siemowit III.

Siemowit III obrał sobie za cel chrystianizację Prus która mu się udała, w wyniku czego zdobył nieco ziem Pruskich i powstało nowe księstwo chrześcijańskie, Prusy.

W roku 1020 Siemowit został koronowany na Króla Polski.

Po śmierci Siemowita III w roku 1031 rozpoczęła się wojna domowa między jego synami: Mieszkiem a Bogusławem, ostatecznie w wyniku choroby Bogusław zmarł. Mieszko II został królem Polski.

Osłabienie państwa Polskiego doprowadziło do najazdu Księcia Czeskiego Brzetysława na Polskę. Podbił on Śląsk i Wielkopolskę. W tym czasie od Polski uniezależniło się Księstwo Mazowsza i Pomerelia.

W roku 1041 Mieszko odbił podbite tereny i zmienił stolicę na Kraków.

W latach 1050-1060 prowadził wojny o Litwę i pogańskie Prusy wschodnie ale już w roku 1061 zmarł.

W roku 1063 król Niemiecki chciał wezwać Polskę do wojny morawskiej, ale królestwo chciało zachować dobre relacje z Morawami i odmówiła. Pod tych zdarzeniach relacje Polsko-Niemieckie znacznie się ochłodziły.

Pierwsza połowa XII wieku Edytuj

W roku 1116 król Bolesław I korzystając ze słabości Księstwa Lędzian podbił ich zachodnie terytoria.

Syn Bolesława I, Częstowoj został królem. Władał w ciężkich czasach gdyż miał wielu synów chcących być następcami tronu.Dostawali ziemie by ich uspokoić. Często dochodziło wśród nich do morderstw. Gdy najstarszym z nich został Bolesław, postanowił zabić ojca by zostać królem przed tym jak go zabiją jego młodsi bracia. Gdy Bolesław II urósł w siłę nie mogli już mu się przeciwstawić. Wszyscy oprócz jednego, Janusza, zostali skazani za próbę morderstwa króla lub po prostu zamordowani.

Janusz nie zginął gdyż lubił Bolesława, który dał mu panowanie nad Pomerelią.

Od władzy Bolesława II władza w Polsce była coraz bardziej zdecentralizowana. Istniały tam liczne księstwa zależne od Królestwa.

Najazdy Litewskie i oblężenie Mieszkowic Edytuj

Mieszkowice, gród na Polskiej części Litwy w roku 1151 został oblężony przez pogańskich Litwinów i zniszczony. Litwini kierowali się coraz bardziej na południe, zajęli całe Podlasie i Mazowsze Północne (Prusy Wschodnie).

Podczas bitwy pod Wizną w roku 1152 zginął jedyny syn Bolesława, Jan.

W roku 1153 udało się obronić Bolesławowi jednak stracił swoje terytoria na Litwie.

W roku 1164 zmarł i królem został jego brat, Janusz.

Wielka Polska Wojna Sukcesyjna i rozpad Polski Edytuj

Janusz chcąc ocieplić relacje Polsko-Niemieckie wydał za jednego z synów Cesarza Rzymskiego jego jedyną córkę, Zofię. Przeniósł stolicę do Gdańska w roku 1169. Janusz nie rządził zbyt długo bo zmarł już w roku 1170. Nie był to koniec dynastii Piastów gdyż w Wielkopolsce na Śląsku i na Mazowszu żyły inne linie Piastów.

Było wielu pretendentów do tronu Polski. Ostatecznie wybuchła wojna domowa nazwana Wielką Polską Wojną Sukcesyjną. Wtedy liczne księstwa połabskie przestały być lennami polskimi. Początkowo wojnę wygrywał pretendent z Niemiec, Zygfryd, mąż córki Janusza I wspierany przez cesarstwo w którym stale obniżał się autorytet cesarza. Bardzo szybko jednak zjednoczone z powodu problemów wewnętrznych i zewnętrznych Niemcy musiały przestać wspierać Zygfryda von Salzburg. Ostatecznie Zygfryd sam został cesarzem, gdyż jego starsi braci zginęli podczas buntów, postanowił sobie odpuścić tron Polski ale armia księcia Lubuskiego, Mikołaja Lisa zniszczyła armię Zygfryda, przez co w Cesarstwie zapanowało wielkie bezkrólewie.

Po porażce Zygfryda najsiliniejszymi pretendentami byli Mikołaj Lis, książe Lubusza, Daniel III Samborowicz, książe Samborski i Janusz Mazowiecki.

Co ciekawe w wojnie brał udział książe Czeski. Został jednak wyparty przez Mikołaja Lisa. Czesi się poddali i po pokoju w Podiebradach stracili 1/3 państwa na rzecz Mikołaja.

W końcu w roku 1199 zawarto pokój Łęczycki. Po nim Polska podzieliła się na wiele mniejszych państewek z których najważniejsze i największe były Wielkie Księstwo Lubuskie i Księstwo Mazowsza.

Rok 1199 uznaje się za upadek Królestwa Polski.

Edytuj