FANDOM


Księstwo Pruskie- Bałtyckie, chrześcijańskie księstwo powstałe po schrystianizowaniu Prus przez króla Polskiego Siemowita III i przejęcia tam władzy przez dynastię Unstrapisów.

W roku 1212 po buntach kupców chcących niższe podatki uniezależniło się miasto kupieckie Truso i tereny mu przyległe. Państwo nazwało się Republika Truska.