FANDOM


Moravv

Herb Moraw

Morawy - Państwo zachodniosłowiańskie leżące na Morawach.

Historia Edytuj

Powstało na początku IX wieku.

IX wiek i Księstwo Wielkomorawskie Edytuj

Pierwsza wzmianka o Księstwie Wielkomorawskim dotyczy włączenia do niego Księstwa Nitrzańskiego przez Mojmira I, co nastąpiło w roku 833 lub nieco wcześniej. Mniej więcej w tym samym czasie w państwie zaszczepione zostało chrześcijaństwo. Chrzest przyjęto w 822 od strony państwa wschodniofrankijskiego.

Szczyt ekspansji Wielkich Moraw przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 871-894.

X wiek- Księstwo Moraw Edytuj

Lata 900-910 to były liczne najazdy Węgrów przez które Morawy straciły liczne ziemie.

Po opanowaniu Nitry w roku 909 państwo zaczęło się nazywać po prostu Księstwem Moraw.

W tych czasach, za panowania Sławomira państwo było znacznie osłabione. W roku 910 wybuchło powstanie mające na celu ustanowić na tronie Morawskim Spitygniewa z dynastii Przemyślidów.

Bunt udał się częściowo, Morawy podzieliły się na dwa państwa: Czechy, rządzone przez Przemyślidów i Morawy rządzone przez pro-Bizantyjskich Mojmirowiców.

Dynastia Brneńskich i Wojna Morawska Edytuj

W roku 1003 bezdzietnie zmarł książe Moraw, Władysław II, władzę po nim przejął jego przyjaciel, Wojciech Brneński. Przeniósł stolicę z Weligradu do Brna, swojego rodzinnego miasta. Podczas schizmy przyjął prawosławie na przekór Niemcom.

Wojna Morawska Edytuj

W roku 1063 Morawy uczestniczyły w wojnie Morawskiej. Czesi i Węgrzy chcieli zdobyć Morawy i ustanowić tam Biskupa Katolickiego. Morawy wygrały wojnę zdobywając Słowację i kilka pomniejszych terytoriów.

Kultura Edytuj

Morawianie co do kultury przypominali Czechów.

Język Edytuj

Język Morawski był Zachodniosłowiańskim językiem podobnym do czeskiego z tą różnicą, że był pisany cyrylicą. W Morawskim były widoczne naleciałości z Greki.

Architektura sakralna Edytuj

Architektura sakralna była połączeniem prawosławnej z katolicką.

Edytuj